Home
Ligging
Openstelling
Natura2000reservaat
Natuurwerkdagen
Houtverkoop
Exploitatie
Fotoalbum
Links
Contact

 

Welkom op landgoed Het Meuleman

Landgoed Het Meuleman is een historisch particulier landgoed, door de voorouders van de huidige eigenaren verworven. De textielindustrie is van invloed geweest op het ontstaan van het landgoed. De directie van de textielfabriek J.F. Scholten & Zn. investeerde in 1927 in de aankoop van gronden, nu Landgoed Het Meuleman.

  

   Meer over "Erve Beverborg"

Gravure J.F. Scholten & Zn 1860

 

"Erve Beverborg"

Doel

Het in standhouden van het landgoed met de daartoe behorende landerijen en opstallen, bossen, beplantingen, woeste grond, wandelwegen en water. Bijzondere zorg voor het behoud en de ontwikkeling van het aan dit landgoed eigen natuur- en landschapschoon met zijn recreatieve waarden. Zorg voor het behoud en het herstel van de naar hun aard op het landgoed behorende flora en fauna. Het beheren en voor zover daaruit voortvloeiende, het  exploiteren van het landgoed. Alles in de ruimste zin, waarbij het evenwicht tussen flora en fauna blijft gehandhaafd.  

TopLandgoed Het Meuleman B.V. | info@landgoedmeuleman.nl